Kalite Sistemi

KALİTE VİZYONUMUZ

Hem müşterilerimizin beklentilerinin, hem de sektörümüzdeki diğer oyuncuların başarımlarının ötesine geçerek, yüksek nitelikli ürünler ile isim yapmak/markalaşmak ve bunu sürdürülebilir kılmak.

KALİTE MİSYONUMUZ

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan ürün ve hizmeti sunarken, (denetleyici ve düzenleyici) mevzuata uygunluğun kesintisiz devamını sağlamanın yanı sıra mükemmellik arayışından ödün vermemeyi ilke edinmek.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Mevzuat gerekliliklerine, faaliyet çerçevesine ve (uyulması) zorunlu diğer kural ve süreçlere uyumlu olarak çalışmak,
 • İş hedefleri ile uyumlu olan ilgili ulusal ve uluslararası sertifikaların edinilmesi ve devamlılığının sağlanması,
 • Müşteri memnuniyetinin etkili şekilde ölçümlenmesini sağlamak,
 • Uygun çözümler sunabilmek için risk ve fırsat yönetimi ile düzeltici eylemleri tatbik etmek,
 • Sürprizleri bertaraf edebilmek ve riski doğru zamanlama ile azaltmayı sağlayabilmek için yönetim değerlendirmesini etkili kullanmak,
 • Devamlı surette bir iyileştime çabasına yardımcı olması için etkili bir «öğrenilen dersler» sisteminin oluşturulması ve çıkarılan sonuçların firma tarafından benimsenmesini gözlemek,
 • Güvenli ürün ve güvenli hizmet koşullarını oluşturmak ve gelişmesini sağlamak,
 • Eşitlik, doğruluk ve takım çalışması üzerine inşa edilmiş bir kurumsal anlayış / şirket kültürü yaratmak.

KALİTE STRATEJİMİZ

 • Kalite olgusunu çalışanların benimsemesi/sahiplenmesi sonucu çok iyi bir verimliliğe ulaşmak.
 • Ürün ve hizmet kalitesine uyumlu çalışmak.
 • Tedarik zincirimizde kalite olgusunu yerleştirmek için sağlam bir çerçeve oluşturmak.
 • Müşterilerimizin beklentilerini karşılayabilecek operasyonel etkinliğe erişmek ve sürdürmek.
 • Ölçülebilir müşteri memnuniyeti için yüksek kaliteli verimliliğe ulaşmak.
 • Yönetimin kalite olgularına olan taahhütünü kanıtlamak.
ÜST