Kalite Sistemi

KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Mevzuat gerekliliklerine, faaliyet çerçevesine ve (uyulması) zorunlu diğer kural ve süreçlere uyumlu olarak çalışmak,
  • İş hedefleri ile uyumlu olan ilgili ulusal ve uluslararası sertifikaların edinilmesi ve devamlılığının sağlanması,
  • Müşteri memnuniyetinin etkili şekilde ölçümlenmesini sağlamak,
  • Uygun çözümler sunabilmek için risk ve fırsat yönetimi ile düzeltici eylemleri tatbik etmek,
  • Sürprizleri bertaraf edebilmek ve riski doğru zamanlama ile azaltmayı sağlayabilmek için yönetim değerlendirmesini etkili kullanmak,
  • Devamlı surette bir iyileştime çabasına yardımcı olması için etkili bir «öğrenilen dersler» sisteminin oluşturulması ve çıkarılan sonuçların firma tarafından benimsenmesini gözlemek,
  • Güvenli ürün ve güvenli hizmet koşullarını oluşturmak ve gelişmesini sağlamak,
  • Eşitlik, doğruluk ve takım çalışması üzerine inşa edilmiş bir kurumsal anlayış / şirket kültürü yaratmak.
  • Ölçülebilir müşteri memnuniyeti için yüksek kaliteli verimliliğe ulaşmak.
  • Yönetimin kalite olgularına olan taahhütünü kanıtlamak.
ÜST